inventura

Inventura

Zakonom o računovodstvu je propisano da je  pravno lice dužno najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina izvršiti popis imovine i obaveza sa ciljem da …

dan računovođa

Međunarodni dan računovođa – 10. novembar 2020

Danas se obilježava  Međunarodni dan računovođa, tim povodom vam donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o računovođama i računovodstvenoj profesiji. Računovođe su srušile Al Capone-a Nakon što je izbjegao toliko drugih optužbi, „Big …

Službeno putovanje

Službeno putovanje

  Želimo vas podsjetiti na određene pojedinosti vezane za službeni put kao i ispravno popunjavanje putnog naloga za službeno putovanje. Pod službenim putovanjem podrazumijeva se putovanje na koje se uposlenik …

Prijava za posao

  Markart d.o.o. Sarajevo bilježi rast i razvoj od svog nastanka do danas. Sa ciljem daljnjeg uspješnog poslovanja, u potrazi smo za novim, ambicioznim kadrovima koji će dati svoj doprinos i …