Prijava za posao

Markart zapošljava: Pripravnik u računovodstvu (m/ž) Ako si na završnim godinama ekonomskog fakulteta, a želiš raditi s mladom ekipom u odličnoj radnoj atmosferi, učiti od starijih kolega i raditi na …

Prijava za posao

Markart d.o.o. Sarajevo bilježi rast i razvoj od svog nastanka do danas. Sa ciljem daljnjeg uspješnog poslovanja, u potrazi smo za novim, ambicioznim kadrovima koji će dati svoj doprinos i učešće …

Zamjena fiskalnih sistema

Želimo Vas obavijestiti da je 17.09.2021. objavljen  Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 74/21). Obveznici zamjene fiskalnih sistema su svi obveznici fiskalizacije u skladu …

Porezni tretman isplata naknada uposlenicima

Prihodom od nesamostalne djelatnosti smatra se: bruto plaća koju uposleniku isplaćuje poslodavac na osnovu ugovora o radu, odnosno radnog odnosa ili daje u stvarima, koristima, protuuslugama. Član 10. Zakona o porezu …

Angažman bez zasnivanja radnog odnosa

Najčešća dva oblika angažmana fizičkih lica, bez zasnivanja radnog odnosa, predstavljaju angažman na osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu.U nastavku možete pročitati osnovne karakteristike i obaveze koje …

Novi zakon o računovodstvu i reviziji

Novi Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 3.03. 2021. godine. Službene novine FBiH, br.15/21 od 24.02.2021.godine. Cilj novog Zakona je povećanje kvaliteta finansijskog izvještavanja i …

Prijava za posao

Markart d.o.o. Sarajevo bilježi rast i razvoj od svog nastanka do danas. Sa ciljem daljnjeg uspješnog poslovanja, u potrazi smo za novim, ambicioznim kadrovima koji će dati svoj doprinos i učešće …

inventura

Inventura

Zakonom o računovodstvu je propisano da je  pravno lice dužno najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina izvršiti popis imovine i obaveza sa ciljem da …