Zamjena fiskalnih sistema

Želimo Vas obavijestiti da je 17.09.2021. objavljen  Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 74/21).

Obveznici zamjene fiskalnih sistema su svi obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima (Službene novine FBiH broj 81/09). Glavni kriterij za zamjenu je godina fiskalizacije fiskalnog sistema koja se određuje prema datumu donošenja Rješenja o fiskalizaciji.

Rješenje o fiskalizacijiZamjena zaključno
  od 23.08.2010. godine
 do 31.12.2013. godine
 
 sa 30.06.2022. godine
 
 od 01.01.2014. godine
 do 31.12.2017. godine
 
 sa 30.06.2023. godine
 
 od 01.01.2018. godine
 do 01.09.2021. godine
 
 sa 30.06.2024. godine

Zamjenu fiskalnog modula i matične ploče moguće je izvršiti isključivo na fiskalnim uređajima koji su fiskalizirani u periodu od 01.09.2019. godine do 01.09.2021. godine.

Za sva dodatna pitanja molimo Vas da kontaktirate svog ovlaštenog servisera kako biste na vrijeme zavšili svu proceduru oko zamjene fiskalnog sistema.