KALKULATOR ZA OBRAČUN PLATE

Unesite vašu bruto platu
(nema neoporezivih naknada)
Plata prije oporezivanja
Dohodak prije oporezivanja
Doprinosi iz osnovice
- za PIO/MIO
- za zdravstveno osiguranje
- za osiguranje od nezaposlenosti
Lični odbitak
Osnovica za porez na dohodak
Porez na dohodak (10%)
Porez na dohodak (20%)
Iznos za isplatu
Ukupni troškovi poslodavca