Ovaj paket vam osim računovodstvenih usluga nudi mogućnost korištenja računovodstvenog programa za vaš biznis.

U svakom trenutku imate mogućnost uvida u poslovanje vašeg biznisa sa bilo koje lokacije. Program omogućava kreiranje faktura, povezivanje programa sa fiskalnom kasom, kreiranje izvještaja po vašim potrebama i ostale funkcionalnosti po zahtjevu.