Ovaj novoformirani odjel se bavi pružanjem savjeta i pomoći klijentima u cilju postizanja što boljih rezultata.

Širok spektar usluga je rezultat dugogodišnjeg poslovnog iskustva konsultanata koji su vam na raspolaganju. Uvjereni smo da vam možemo pomoći da unaprijedite svoje poslovanje, bilo da se radi o malom, srednjem ili velikom preduzetništvu, na teritoriji naše zemlje ili na međunarodnom nivou.

Na raspolaganju su vam sljedeće usluge:

  • Poslovno savjetovanje (treninzi, obuke.. ?)
  • Izrada biznis planova
  • Analiza poslovanja
  • Izrada, implementacija i evaluacija projekata
  • Sprovođenje projekata koji se finansiraju iz raznih fondova
  • Povezivanje domaćih pravnih subjekata sa međunarodnim.