Računovodstvo

Računovodstvo je umjetnost interpretacije, mjerenja i povezivanja rezultata ekonomskih aktivnosti. Računovodstvo je oduvijek zvano jezikom poslovanja. Izrazi kao što su imovina, obaveza, neto dobit, novčani tok i zarada po dionici, samo su neki primjeri tehničkih računovodstvenih izraza široko korištenih u poslovnom svijetu.

Upotreba računovodstvenih informacija nije ograničena samo na poslovni svijet. Svi, od vlade, države, gradova, do škola koriste računovodstvene informacije kao osnovu za kontrolu svojih sredstava i mjerenja svog uspijeha.

Osnovna je svrha računovodstva pružiti donositeljima odluka informacije korisne za poslovno odlučivanje koje se odnose na pronalaženje i upotrebu rijetkih ekonomskih sredstava kao što su novac, zemljište i radna snaga.